Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 14 2017

5823 7e67 500
Reposted fromorety orety viaszpaqus szpaqus
2685 352d
Reposted fromhirngulasch hirngulasch viawiksz wiksz
6124 65bb 500
Reposted fromtfu tfu viaszpaqus szpaqus
3792 ff4a
Reposted fromfatique fatique viacucaTwin cucaTwin
7380 3593 500
Reposted frommadamebadass madamebadass vianiskowo niskowo

July 13 2017

1519 c154 500
Reposted frommalinowowa malinowowa via28mm 28mm
8025 345a 500
Reposted fromworst-case worst-case viaanabee anabee
6500 b410 500
Reposted fromrobaczek robaczek viaunmadebeds unmadebeds

July 12 2017

4104 3cb9
Reposted fromitstoolate itstoolate vialenka024 lenka024

July 11 2017

0679 b6ed
Reposted fromNicTuPoMnie NicTuPoMnie viainto-black into-black
Proste prawa życia

1. Prawo wzajemności.  Zanim osądzisz błędy innych, zwróć uwagę na własne błędy. Ten, kto rzuca błotem, nie może mieć czystych rąk.
2. Prawo bólu.  Obrażony człowiek zadaje ból innym.
3. Prawo wyższego poziomu.  Przechodzimy na wyższy poziom dopiero wtedy, gdy zaczynamy traktować innych lepiej, niż oni nas traktują.
4. Prawo bumerangu.  Kiedy pomagamy innym – pomagamy jednocześnie samym sobie.
5. Prawo młotka.   Nigdy nie sięgaj po młotek, by zabić komara na czole współrozmówcy.
6. Prawo wymiany.  Zamiast ustawiać innych na miejsca, postaw siebie na ich miejscu.
7. Prawo nauki.   Każdy człowiek, jakiego spotykamy na swojej drodze, może nas czegoś nauczyć.
8. Prawo charyzmy.   Ludzie interesują się człowiekiem, który interesuje się nimi.
9. Prawo 10 punktów.   Wiara w najlepsze cechy innego człowieka powoduje, że zaczyna on te cechy przejawiać.
10. Prawo sytuacji.   Nigdy nie doprowadzaj do tego, by sytuacja znaczyła dla ciebie więcej, niż relacje.
11. Prawo Boba.  Kiedy Bob ma problemy, to oznacza, że największym problemem jest Bob.
12. Prawo dostępności.  Autoironia i umiejętność śmiania się z siebie pomaga innym czuć się z nami swobodnie.
13. Prawo okopów.   Kiedy szykujesz się do bitwy, wybieraj dla siebie takie okopy, żeby zmieścili się w nich przyjaciele.
14. Prawo rolne.  Wszystkie relacje można i należy kultywować.
15. Prawo 101%.  Znaleźć jeden procent, z którym się zgadzamy i skierować tam 100 procent swoich wysiłków.
16. Prawo cierpliwości.  Podróż z innymi zawsze przebiega wolniej, niż podróż w pojedynkę. Jeśli chcesz zajść daleko – idźcie razem, jeśli chcesz iść szybko – idź sam.
17. Prawo drugiej strony medalu.  Prawdziwy sprawdzian relacji nie polega na tym, w jakim stopniu jesteśmy lojalni wobec przyjaciół, którym idzie źle. Polega on na tym, jak bardzo cieszymy się, gdy osiągają oni sukces.
18. Prawo współpracy.  Wspólna praca zwiększa prawdopodobieństwo wspólnego sukcesu.
Reposted fromkyte kyte viainto-black into-black
3576 374a 500
pamiętaj że doba ma tylko 24h nie skracaj jej na zdrowy i spokojny sen.
„Przekrój” 1970, nr 1340.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viapodprzykrywka podprzykrywka
3001 7902
Reposted fromtfu tfu viapodprzykrywka podprzykrywka
0188 7bfc
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viawaco6 waco6

July 08 2017

2461 2a2d 500
9351 4de9 500

July 07 2017

6782 bcca
Reposted fromfilmowy filmowy viaunmadebeds unmadebeds
4927 56ac 500
Reposted fromexistential existential viasoko soko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl